Aandacht voor MKB, geen boetes maar hulp!

De 2e kamer heeft met het aannemen van een amendement geborgd dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toezicht rekening moet houden met de specifieke behoeften van het MKB en bijkomende administratieve lasten. ‘Dit is van belang omdat veel normen in de AVG... Lees meer