Regelhulp Algemene Verordening Gegevensbescherming

27-02-2018 | privacy | 0 Reacties

De AP ontwikkelde regelhulp biedt inzicht waaraan uw organisatie moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG die 25 mei van kracht wordt. Aan deze Europese privacywet moet iedere organisatie zich houden.

Deze AVG-regelhulp is bedoeld voor de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken van: iedere organisatie, groot of klein, bedrijven, overheidsinstanties, stichtingen en kleine zelfstandigen.

De AVG regelhulp is beknopt en alleen voor eigen gebruik. De uitkomsten kunnen niet gebruikt worden om aan te tonen dat aan de AVG regelgeving wordt voldaan.

Uit de beantwoording van de vragen komen in meer of mindere mate diverse actiepunten naar voren. In een aantal gevallen is het verplicht dat een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd moet worden. Ook al bent u het niet verplicht, het kan heel nuttig zijn om iemand aan te nemen of in te huren die gespecialiseerd is in de bescherming van persoonsgegevens (privacy expert).

DataWorx is specialist op het totale AVG terrein waarbij zij zowel de werving & selectie van (interim) FG’s/DPO’s voor haar rekening neemt als de voorbereiding, uitwerking en toetsing van het totale AVG-traject.

Ber Hensels is gecertificeerd Compliance Officer en als partner verbonden aan DataWorx. DataWorx ondersteunt en adviseert organisaties bij het implementeren en onderhouden van de AVG en Compliancy-onderwerpen.

Ber Hensels CCP
Lead Data Protection & Compliance Officer

linkedin email telefoon 06-523 41 695

0 reacties

Trackbacks/Pingbacks

  1. Eerste Kamer hamert nieuwe privacywet af! > werkenalscommissaris.nl - […] invoering van de AVG brengt een aantal wijzigingen met zich mee die ook voor organisaties grote impact zullen hebben. […]

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This