Aandacht voor MKB, geen boetes maar hulp!

27-03-2018 | privacy | 0 Reacties

De 2e kamer heeft met het aannemen van een amendement geborgd dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toezicht rekening moet houden met de specifieke behoeften van het MKB en bijkomende administratieve lasten. ‘Dit is van belang omdat veel normen in de AVG nog onduidelijk en open zijn, en bovendien de wetgeving complex en uitvoerig is.’ VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de minister gevraagd voor Rechtsbescherming en Sander Dekker verzocht om in het kader van de uitvoeringslasten de registerplicht voor het midden- en kleinbedrijf in Brussel aan de kaak te stellen.

Via een motie heeft de Kamer ‘hulpvaardig toezicht’ bepleit: de normen uit de wet zijn vaag en bedrijven worstelen nog met de implementatie van de complexe wet. Dan moet niet beboeten, maar hulp vanuit de AP voorop staan. Een aantal zorgen vanuit de Kamer bleef bij de behandeling nog onopgelost. Minister Dekker nam een breed gesteunde motie van de VVD over, waarmee hij toezegt deze binnen een half jaar te inventariseren en met oplossingen te komen. ‘Het is belangrijk dat VNO-NCW en MKB-Nederland nauw worden betrokken bij de verdere uitwerking van de issues die nog zijn blijven liggen’, aldus de ondernemingsorganisaties.

Dat aandacht wordt gevraagd om de lasten voor het MKB te beperken is zondermeer een goede zaak. Dit laat m.i. echter onverlet dat alle bedrijven voorbereid moeten zijn om vanaf mei a.s. aan de AVG wetgeving te voldoen. Mijn ervaring is dat veel (MKB-)bedrijven hiervoor nog onvoldoende aandacht hebben en dat is jammer want de AVG zou niet alleen gezien moeten worden als een bijkomende last, maar ook als een kans om aandacht te geven aan het op een integere manier omgaan met privacygevoelige informatie.

Ber Hensels is gecertificeerd Compliance Officer en als partner verbonden aan DataWorx. DataWorx ondersteunt en adviseert organisaties bij het implementeren en onderhouden van de AVG en Compliancy-onderwerpen.

Ber Hensels CCP
Lead Data Protection & Compliance Officer

linkedin email telefoon 06-523 41 695

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This