Fraude & Fiscale bijstand

Een van de taken van de commissarissen is toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving door het bestuur. Hierbij is het van belang dat er wordt gelet op onregelmatigheden in het aangaan en nakomen van rechten en verplichtingen, met andere woorden, of er frauduleuze gedragingen plaatsvinden. Wordt een rechtspersoon verdacht van fraude, dan zal er een onderzoek volgen door de opsporingsdiensten (waaronder de FIOD). In zo’n situatie is fiscaal-advocatuurlijke bijstand van groot belang om te zorgen dat alle rechten van de stakeholders worden geborgd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Eugene Rosier, Nico van der Peet of Dimitry Aertssen.

Eugène Rosier is fiscaaladvocaat – advocaat belastingkundige – en verleent rechtsbijstand aan ondernemers en particulieren, maar ook staat hij accountants, belastingadviseurs en trustkantoren bij in geschillen met de Belastingdienst, de ontvanger en bij (fiscale) strafzaken waarbij FIOD/ECD is betrokken.

Eugene Rosier
Thuis Partners

043 – 352 13 97

Nico van der Peet is advocaat sinds 2004 en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hierbij ligt de nadruk op risicobeheersing en conflicthantering. Hij adviseert over strategische vraagstukken en de juridische implementatie daarvan. Nico procedeert over alle conflicten die in en bij de onderneming ontstaan.

Nico van der Peet
Advocaat-partner bij Thuis Partners

043 – 352 13 97

Dimitry Aertssen heeft als specialismen insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij treedt veelvuldig op als curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances en adviseert (aandeelhouders van) ondernemingen en bestuurders bij herstructureringen en bestuurders aansprakelijkheid.

Dimitry Aertssen
Partner Thuis Partners

043 – 352 13 97

C

Stel uw vraag per mail

Deze mail zal ontvangen worden door Thuis Partners

E

Stel uw vraag telefonisch

En bel naar Thuis Partners Maastricht: 043 – 352 13 97
D

Stel uw vraag per mail

Deze mail zal ontvangen worden door Thuis Partners
E

Stel uw vraag telefonisch

En bel naar Thuis Partners Maastricht: 043 – 352 13 97