Integriteitstoets

Integriteit, goed bestuur en risico beheersing zijn aan de orde van de dag als we het hebben over “compliance”. Als u een commissaris/ toezichthouder wilt gaan benoemen, kan het wenselijk en noodzakelijk zijn vooraf te weten wat voor vlees u “in de kuip krijgt”.

Delfin impact executives werkt nauw samen met onafhankelijke onderzoeksbureaus, die een integriteitsonderzoek naar een toekomstige toezichthouder discreet kunnen uitvoeren.

In nauw overleg met u als opdrachtgever, stellen wij aan de hand van de aard van de toekomstige relatie, samen met u een risicoprofiel op. Hoe hoger het risico, hoe diepgaander een onderzoek noodzakelijk kan zijn. Het onderzoek zal dus altijd uniek en risico georiënteerd zijn en kan onderdeel uitmaken van een zorgvuldig, onafhankelijk en professioneel wervings- en benoemingstraject. Zo helpt Delfin impact executives, uw organisatie beter te worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank van Buren

 

Frank van Buren is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor executive en toezichthoudende posities binnen zowel profit als non-profit organisaties. Daarnaast treedt hij op als schaduwmanager voor interim managers en fungeert hij als coach voor executives en raden van toezicht.

Frank van Buren
Partner Delfin impact executives

06 - 523 76 777