Eerste Kamer hamert nieuwe privacywet af!

15 mei is het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (UAVG) als hamerstuk op de agenda van de Eerste Kamer. Daarmee keurt zij de wet goed en zal deze, na publicatie in de Staatscourant, op 25 mei 2018 in werking treden. De... Lees meer

Aandacht voor MKB, geen boetes maar hulp!

De 2e kamer heeft met het aannemen van een amendement geborgd dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toezicht rekening moet houden met de specifieke behoeften van het MKB en bijkomende administratieve lasten. ‘Dit is van belang omdat veel normen in de AVG... Lees meer