Werving uitbesteden aan Delfin

Als diversiteit, kritisch vermogen, transparantie en professionaliteit belangrijke onderwerpen zijn, is het raadzaam de werving van nieuwe leden uit te besteden. Enerzijds stapt u op deze wijze over uw eigen netwerk heen, anderzijds komt u niet in een situatie terecht waarin u bestaande relaties onder druk zet.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onderstaande contactpersonen.

Max is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor management- en directiefuncties en toezichthoudende functies in met name de non-profitsector. Door zijn jarenlange politieke carrière heeft hij een antenne ontwikkeld en een netwerk van kandidaten opgebouwd waar opdrachtgevers veel plezier aan beleven.

Max Ruiters
Partner Delfin impact executives

06 - 46 11 73 42

Stel uw vraag aan Max Ruiters van Delfin Executives

Elise Lansu is al meer dan 15 jaar actief in het vinden van kandidaten voor toezichthoudende functies  en management- en directiefuncties in met name de profitsector. Daarnaast coacht zij individuele toezichthouders en organiseert zij intervisie bijeenkomsten voor (startende) toezichthouders van verschillende commissariaten.

Elise Lansu
Partner Delfin impact executives

06 – 239 09 009

Stel uw vraag aan Elise Lansu van Delfin Executives

Mark Simons is gespecialiseerd in het bemiddelen van Commissarissen voor Investeringsfondsen, Participaties, Structuurvennootschappen of andere publiek/private structuren.

Daarnaast regelmatig betrokken bij het werven van toezichthouders met een financieel profiel voor publieke organisaties.

Mark Simons
Partner Delfin impact executives

06 - 523 76 775

Stel uw vraag aan Nico van der Peet

Frank van Buren is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor executive en toezichthoudende posities binnen zowel profit als non-profit organisaties. Daarnaast treedt hij op als schaduwmanager voor interim managers en fungeert hij als coach voor executives en raden van toezicht.

Frank van Buren
Partner Delfin impact executives

06 - 523 76 777

Stel uw vraag aan Frank van Buren van Delfin Executives

Stel uw vraag aan Max Ruiters van Delfin Executives

Stel uw vraag aan Elise Lansu van Delfin Executives

Stel uw vraag aan Nico van der Peet

Stel uw vraag aan Frank van Buren van Delfin Executives