Compliance & Governance

De voornaamste taak van de commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De commissarissen zien erop toe dat het bestuur zich houdt aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bij de vervulling van deze taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap, hierbij worden de belangen van de bij de vennootschap betrokkenen afgewogen. Daarnaast rust op het bestuur ook de verplichting om verantwoording af te leggen aan de commissarissen. De commissarissen leggen op hun beurt over hun taakvervulling verantwoording af aan de aandeelhouders vergadering.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Dimitry Aertssen of Nico van der Peet.

Dimitry Aertssen heeft als specialismen insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij treedt veelvuldig op als curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances en adviseert (aandeelhouders van) ondernemingen en bestuurders bij herstructureringen en bestuurders aansprakelijkheid.

Dimitry Aertssen
Partner Thuis Partners

043 – 352 13 97

Nico van der Peet is advocaat sinds 2004 en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hierbij ligt de nadruk op risicobeheersing en conflicthantering. Hij adviseert over strategische vraagstukken en de juridische implementatie daarvan. Nico procedeert over alle conflicten die in en bij de onderneming ontstaan.

Nico van der Peet
Advocaat-partner bij Thuis Partners

043 – 352 13 97

C

Stel uw vraag per mail

Deze mail zal ontvangen worden door Thuis Partners

E

Stel uw vraag telefonisch

En bel naar Thuis Partners Maastricht: 043 – 352 13 97
D

Stel uw vraag per mail

Deze mail zal ontvangen worden door Thuis Partners
E

Stel uw vraag telefonisch

En bel naar Thuis Partners Maastricht: 043 – 352 13 97