4 items binnen de AVG die u binnen 4 maanden geregeld moet hebben

09-01-2018 | privacy | 0 Reacties

Met de overgang naar het nieuwe jaar 2018 komt ook de datum van 25 mei steeds dichterbij waarbij u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunt worden bij niet naleving van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)U heeft dus nog 4 maanden de tijd om onderstaand 4 items te regelen of aan te scherpen.

Om snel een beeld te krijgen van waar u staat checkt u best onderstaande 4 items :

1.                  U heeft vastgelegd welke organisatorische- en technische beveiligingsmaatregelen er getroffen zijn.

2.                  U kunt op transparante wijze aantonen en verantwoorden wat er met persoonsgegevens gebeurt.

3.                  Er is een functionaris gegevensbescherming (FG) of Data protection officer (DPO) aangesteld .

4.                  Uw (tijdelijke en toekomstige) medewerkers beschikken over voldoende awareness.

Achter elke van deze 4 items schuilen uiteraard een hoop (administratieve en organisatorische) werkzaamheden. U kunt dit zelf oppakken en onderhouden binnen uw organisatie eventueel met de ter beschikking gestelde hulpdocumenten uit uw branche en laten uitvoeren door de door u aangestelde FG/DPO. U kunt er ook voor kiezen om zich bij (delen van) het traject te laten ondersteunen door een van de inmiddels vele gespecialiseerde bedrijven rondom privacywetgeving.

Dataworx is specialist op het totale AVG terrein waarbij zij zowel de werving & selectie van (interim) FG’s/DPO’s voor haar rekening neemt als de voorbereiding, uitwerking en toetsing van het totale AVG-traject.

Ber Hensels is gecertificeerd Compliance Officer en als partner verbonden aan DataWorx. DataWorx ondersteunt en adviseert organisaties bij het implementeren en onderhouden van de AVG en Compliancy-onderwerpen.

Ber Hensels CCP
Lead Data Protection & Compliance Officer

linkedin email telefoon 06-523 41 695

0 reacties

Trackbacks/Pingbacks

  1. In deze bijdrage willen nader ingaan op verzoek VNO NCW voor fasering van toezicht op de nieuwe privacy wetgeving (AVG). > werkenalscommissaris.nl - […] ook in mijn vorige column aangegeven hebben bedrijven en organisaties nog 4 maanden de tijd om zich voor te…
  2. Regelhulp Algemene Verordening Gegevensbescherming > werkenalscommissaris.nl - […] of mindere mate diverse actiepunten naar voren. In een aantal gevallen is het verplicht dat een Functionaris Gegevensbescherming (FG)…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This