Aansprakelijkheid

Commissarissen kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Verschillende aansprakelijkheden kunnen zich voordoen, namelijk interne aansprakelijk jegens de vennootschap of externe aansprakelijkheid jegens derden. Van interne aansprakelijkheid  is sprake indien de commissarissen hun toezichthoudende taakonbehoorlijk hebben vervuld. De commissarissen zijn collectief verantwoordelijk voor hun taakvervulling. Dit leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedere commissaris, tenzij een commissaris kan dat hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van externe aansprakelijkheid is sprake als derden schade lijden door het handelen van een commissaris, dit kan zich onder andere voordoen bij onrechtmatige daad of in geval in van faillissement.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Nico van der Peet, Dimitry Aertssen of Rob Lemmens.

Nico van der Peet is advocaat sinds 2004 en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hierbij ligt de nadruk op risicobeheersing en conflicthantering. Hij adviseert over strategische vraagstukken en de juridische implementatie daarvan. Nico procedeert over alle conflicten die in en bij de onderneming ontstaan.

Nico van der Peet
Advocaat-partner bij Thuis Partners

043 – 352 13 97

Dimitry Aertssen heeft als specialismen insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij treedt veelvuldig op als curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances en adviseert (aandeelhouders van) ondernemingen en bestuurders bij herstructureringen en bestuurders aansprakelijkheid.

Dimitry Aertssen
Partner Thuis Partners

043 – 352 13 97

Rob Lemmens is gespecialiseerd in insolventie- en ondernemingsrecht en is lid van de gelijknamige sectie. Hij is naast jurist ook universitair afgestudeerd bedrijfseconoom. Hij treedt veelvuldig op als curator en bewindvoerder in faillissementen en surséances en adviseert (aandeelhouders van) ondernemingen en bestuurders bij herstructureringen en in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid.

Rob Lemmens
Thuis Partners

043 – 352 13 97

C

Stel uw vraag per mail

Deze mail zal ontvangen worden door Thuis Partners

E

Stel uw vraag telefonisch

En bel naar Thuis Partners

Maastricht: 043 – 352 13 97

D

Stel uw vraag per mail

Deze mail zal ontvangen worden door Thuis Partners
E

Stel uw vraag telefonisch

En bel naar Thuis Partners

Maastricht: 043 – 352 13 97