Insolventie

Indien een rechtspersoon insolvent is, dan betekent dit dat de rechtspersoon niet meer in staat is om haar schulden te (blijven) betalen. Dreigt de rechtspersoon in de toestand dat ze heeft opgehouden met het betalen van de schulden te geraken, dan kan het zijn dat toch nog een oplossing mogelijk is in de vorm van een herstructurering of een overname. Zo niet, dan moet de eigen aangifte tot surseance van betaling (in beginsel gericht op continuïteit van de onderneming) of het faillissement (in beginsel gericht op liquidatie van de onderneming) worden voorbereid. Voor de commissaris is in geval van (een dreigende) insolventie een belangrijke rol weggelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het houden van toezicht op het bestuur, het fungeren als klankbord bij het nemen van moeilijke beslissingen omtrent financiering en het moment waarop een surseance of faillissement moet worden aangevraagd. In geval van faillissement zal de commissaris inlichtingen aan de curator dienen te verschaffen indien hem daarom wordt verzocht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Dimitry Aertssen of Rob Lemmens.

Dimitry Aertssen heeft als specialismen insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij treedt veelvuldig op als curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances en adviseert (aandeelhouders van) ondernemingen en bestuurders bij herstructureringen en bestuurders aansprakelijkheid.

Dimitry Aertssen
Partner Thuis Partners

043 – 352 13 97

Rob Lemmens is gespecialiseerd in insolventie- en ondernemingsrecht en is lid van de gelijknamige sectie. Hij is naast jurist ook universitair afgestudeerd bedrijfseconoom. Hij treedt veelvuldig op als curator en bewindvoerder in faillissementen en surséances en adviseert (aandeelhouders van) ondernemingen en bestuurders bij herstructureringen en in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid.

Rob Lemmens
Thuis Partners

043 – 352 13 97

C

Stel uw vraag per mail

Deze mail zal ontvangen worden door Thuis Partners

E

Stel uw vraag telefonisch

En bel naar Thuis Partners Maastricht: 043 – 352 13 97
D

Stel uw vraag per mail

Deze mail zal ontvangen worden door Thuis Partners
E

Stel uw vraag telefonisch

En bel naar Thuis Partners Maastricht: 043 – 352 13 97