Hoe fit is de selecteur?

05-12-2017 | werving & selectie | 0 Reacties

Elke toezichthouder die de afgelopen tijd gesolliciteerd heeft of in een selectiecommissie plaatsnam, heeft er ongetwijfeld mee te maken gehad: keuzestress. Ben ik geschikt? Waar letten ze op? Past de rol? Wanneer word ik eigenlijk uitgenodigd? Diezelfde vragen gelden ook aan de andere kant. Wie heeft interesse in ‘onze raad’? Hoe vinden we de juiste persoon? Wanneer is iemand intrinsiek gemotiveerd en gebruikt hij zijn commissariaat niet (uitsluitend) voor zijn eigen cv? In ons dagelijks werk, kom ik deze vragen steeds vaker tegen. Niet alleen de juiste persoon maar ook het proces is tegenwoordig onmiskenbaar van belang.

Fit- en propertoets

Neem de woningsector. De Autoriteit Woningcorporaties toetst middels de ‘fit- en propertoets’ de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen. De voorbereiding is hierbij essentieel. Welke formulieren zijn nodig? Aan welke vereisten moet je voldoen? Wanneer is de aanvraag compleet? Hoe ziet de samenstelling van de gehele Raad van Commissarissen (RvC) uit? Inmiddels heb ik diverse Woningcorporaties mogen begeleiden. Als ‘selecteur’ vind ik het een onderdeel van je dienstverlening om dit traject af te ronden. Dát is zeker een toegevoegde waarde. Een RvC schakelt naar mijn mening juist een bureau zoals Delfin Executives in voor het hele traject en niet alleen om zijn of haar netwerk en wijze van werven. Juist de begeleiding ná een zorgvuldig en transparant werving- en selectietraject is van belang! Dat is de ‘finishing touch’ waar je als recruitment-specialist nog eens extra van toevoegde waarde bent.


Kansen benutten

Op zich is de toets verdedigbaar, hoewel je de indruk kunt hebben dat de toets wel erg vergaand is. Aan de andere kant, is de toets nu eenmaal onderdeel van de procedure. Discussiëren over het nut is niet zinvol, dat is aan de politiek. De toets is onderdeel van het proces, punt. Als werving- en selectiespecialist is het mijn taak dat zowel de kandidaat alsook de woningcorporatie in de gelegenheid worden gesteld om glansrijk te slagen. Je kunt de kansen van de Fit- en Propertoets dan ook benutten in plaats van een klaagzang te verspreiden over ‘nut en noodzaak’.

De Fit- en Propertoets houdt ook de selecteur scherp. Niet voor niets betekent het woord Fit ‘passen’, precies die aanvulling die de externe specialist moet zijn. Als het niet klikt, past en dus ‘fit’ moet je vooral niet in zee gaan met degene die wordt geacht je te ondersteunen. De selectie van de juiste ‘selecteur’ is een eerste stap richting de goede invulling van de (nieuwe) vacature in de Raad. Fit en Proper begint aan de voordeur. Bij een goede voorbereiding, procesvoering én objectieve selectie is de Autoriteit Woningcorporaties eerder een partner dan een belemmering.

 

Max is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor management- en directiefuncties en toezichthoudende functies in met name de non-profitsector. Door zijn jarenlange politieke carrière heeft hij een antenne ontwikkeld en een netwerk van kandidaten opgebouwd waar opdrachtgevers veel plezier aan beleven.

Max Ruiters
Partner Delfin Executives

linkedin telefoon 043 – 328 5110

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This