Female Board Index: Stijging vrouwelijke commissarissen van 27% naar 29.5%

door 10 september 2020diversiteit

>

Op 3 september 2020 heeft prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar corporate governance aan de Tilburg University, voor het dertiende jaar op rij de Female Board Index gepubliceerd. De Female Board Index behelst een onderzoek naar het aantal vrouwen in de Raden van Bestuur en de Raden van Commissarissen van de 94 vennootschappen die op Euronext Amsterdam genoteerd zijn. Onder meer ABN Amro, DSM, KPN, OCI en Sligro zijn daarop genoteerd. De resultaten van dit onderzoek zijn ook relevant voor het wetsvoorstel ‘Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding’ dat sinds 15 juli 2020 ter advies bij de Raad van State ligt. In dit wetsvoorstel is voor de raden van commissarissen van alle beursvennootschappen een verplicht vrouwenquotum van 33% opgenomen. Het quotum van 33% krijgt in het wetsvoorstel een wettelijke basis in het nieuw in te voeren artikel 2:142b BW.

Bij 15 ondernemingen is nu minimaal 33% van de RvB én minimaal 33% van de RvC vrouw.

In 2019 waren dit nog er nog zes.

Sylvana Vijn werkt sinds eind 2015 bij Thuis Partners advocaten en is werkzaam in de ondernemingsrecht- en insolventiepraktijk. Op die gebieden adviseert zij bedrijven, instellingen en overheden en staat zij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij.

Sylvana Vijn
Advocaat

043-3521397

Stel uw vraag aan Sylvana Vijn van Thuis Partners

>>

Uit het onderzoek blijkt dat per 31 augustus 2020 bij de 94 genoteerde vennootschappen in totaal 501 commissarissen aangesteld zijn. Van dat aantal zijn 148 vrouw, hetgeen neerkomt op 29,5%. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 51 van de 94 genoteerde vennootschappen op dit moment aan het in het wetsvoorstel opgenomen quotum voldoen. Om ervoor te zorgen dat alle 94 vennootschappen aan het quotum voldoen, zouden er in totaal 54 vrouwelijke commissarissen moeten worden benoemd.

>>>

Andere opvallende kenmerken zijn:

  • De gemiddelde commissaris is 60,9 jaar oud (2019:61,5). De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke commissarissen is 57,4 jaar (2019: 57,8 jaar)
  • Vrouwelijke commissarissen zitten gemiddeld 3,3 jaar in de Raad van Commissarissen terwijl mannelijke commissarissen gemiddeld 4,3 jaar plaatsnemen.
  • Vrouwelijke commissarissen vertrokken na gemiddeld 4,9 jaar. Hun mannelijke collega’s vertrokken aanzienlijk later, namelijk na gemiddeld 6,8 jaar.
  • 52% van de vrouwelijke commissarissen komt uit het buitenland, tegenover 39% bij de mannen.

Via onderstaande button kunt u het volledige rapport van het onderzoek van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers raadplegen.

Is het doel van het dwangakkoord echter om tot een beëindiging van de onderneming te komen, dan zal met name het belang van de gezamenlijke schuldeisers moeten prevaleren. Commissarissen dienen het verloop van het WHOA-traject daarom nauwlettend in de gaten te houden, zodat zij – indien nodig – het belang waarnaar zij zich moeten richten tijdig kunnen bijsturen.

Sylvana Vijn werkt sinds eind 2015 bij Thuis Partners advocaten en is werkzaam in de ondernemingsrecht- en insolventiepraktijk. Op die gebieden adviseert zij bedrijven, instellingen en overheden en staat zij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij.

Sylvana Vijn
Advocaat

043-3521397

Stel uw vraag aan Sylvana Vijn van Thuis Partners

Kennisbank

Wij delen graag onze kennis

We hebben inmiddels al meer dan 250 artikelen in onze kennisbank opgenomen. En deze stellen wij graag aan u beschikbaar!

Vacatures

Diverse organisatie hebben vacatures

Vacatures in Limburg, Brabant en Gelderland binnen private en publieke organisaties overzichtelijk gepresenteerd.

Share This