(Jaarlijkse) decharge tijd

(Jaarlijkse) decharge tijd

(Jaarlijkse) decharge tijd Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar dient het bestuur van een vennootschap een jaarrekening op te maken en deze ter vaststelling aan de algemene vergadering voor te leggen. Deze termijn geldt behoudens verlenging met ten hoogste... Lees meer
De commissaris & de WHOA

De commissaris & de WHOA

De commissaris & de WHOA De taken van de raad van commissarissen bestaan uit het houden van toezicht op het bestuur en het geven van advies. De intensiviteit van het vereiste toezicht is afhankelijk van de omstandigheden waar de vennootschap zich in bevindt. Als... Lees meer