De Zorgbrede Governance Code 2022

De Zorgbrede Governance Code 2022

De Zorgbrede Governance Code 2022 Op 1 januari 2022 is de Zorgbrede Governance Code 2022 van kracht geworden. De ZGC 2022 is een herziening van de Zorgbrede Governance Code 2017. In de Code uit 2017 was voor zowel leden van de raad van bestuur als leden van de raad... Lees meer
(Jaarlijkse) decharge tijd

(Jaarlijkse) decharge tijd

(Jaarlijkse) decharge tijd Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar dient het bestuur van een vennootschap een jaarrekening op te maken en deze ter vaststelling aan de algemene vergadering voor te leggen. Deze termijn geldt behoudens verlenging met ten hoogste... Lees meer
De commissaris & de WHOA

De commissaris & de WHOA

De commissaris & de WHOA De taken van de raad van commissarissen bestaan uit het houden van toezicht op het bestuur en het geven van advies. De intensiviteit van het vereiste toezicht is afhankelijk van de omstandigheden waar de vennootschap zich in bevindt. Als... Lees meer