Verstand van duurzaamheid? Onmisbaar voor de commissaris

door jul 12, 2022aansprakelijkheid

Nederland geniet al lang van een reputatie als gidsland voor duurzaamheid, maar helaas lopen wij momenteel achter op een aantal belangrijke punten. In 2020 stonden wij 25ste op de lijst van EU-landen wat betreft de opwek van hernieuwbare energie, 8% lager dan het EU-gemiddelde van 22%.[i] Wij stoten ook, per Nederlander, 34% meer broeikasgassen uit dan de gemiddelde Europeaan.[ii]

Dit is zorgelijk omdat de kans op overstromingen, droogte en bosbranden sterk toeneemt als de wereld steeds warmer wordt. De globale uitstoot aan broeikasgassen was vorig jaar groter dan ooit tevoren, met een gemiddelde wereldtemperatuur die 1.1C hoger uitviel dan voor de industriële revolutie.[i] De zeven warmste jaren die ooit zijn gemeten (sinds 1850) hebben wij sinds 2015 mogen ervaren,[ii] en er wordt geschat dat er een kans is van 50% dat wij de grens van het Parijs verdrag, 1.5C, in ieder geval één keer zullen overschrijden in de komende vijf jaar.[iii]

Tabel_UM_WAC

>

Het is tegen deze achtergrond dat aan de Universiteit van Maastricht in 2021 onderzoek werd gedaan naar de verankering van duurzaamheid door 35 beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen. In opdracht van Eumedion werd, op basis van een combinatie van deskresearch en 90 interviews met bestuursleden, commissarissen, sustainability managers, en investor relations managers, gekeken waarom bedrijven zich bezighouden met duurzaamheid en wat zij op dit gebied doen. Het rapport is hier beschikbaar, inclusief vier aanbevelingen die bedrijven kunnen helpen bij het intensiveren en verder ontwikkelen van hun duurzaamheidsverankering.

>>

Voor commissarissen is er een aantal relevante conclusies om toe te lichten.

Als eerste blijkt uit de interviews dat bedrijven meer aandacht besteden aan duurzaamheidskansen dan risico’s. Wat dit betreft is er een cruciale rol weggelegd voor de top van het bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat alle managementlagen en medewerkers zich bewust zijn van relevante duurzaamheidsrisico’s. Dit bewustzijn is nodig om voorbereid te zijn op de verschillende megatrends, en om adequaat bij te dragen, en in te kunnen spelen op, de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Als tweede laat het onderzoek zien dat minder dan de helft van de 35 bedrijven in de profielschetsen voor de raad van commissarissen een verwijzing maakt naar duurzaamheidscompetenties. De afwezigheid van deze competenties vormt, gezien de verantwoordelijkheid van commissarissen om de bedrijfsstrategie te overzien, een probleem op twee fronten.

>>>

Een, omdat er steeds vaker van bedrijven wordt verwacht dat zij een duurzaamheidsstrategie opstellen (zie bijvoorbeeld de voorgestelde wijzigingen op de corporate governance code en de Europese due diligence wetgeving). En twee, omdat het lastig, haast onmogelijk, is voor een commissaris om de lange termijn gevolgen van de strategie te beoordelen zonder kennis van brede, maatschappelijke en milieu-gerelateerde ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het advies is dan ook om duurzaamheid bewust mee te nemen als belangrijk onderdeel in de selectie van nieuwe commissarissen.

Een derde punt is dat de raad van bestuur ook voldoende kennis moet hebben over duurzaamheid, en dat het waardevol kan zijn om duurzaamheidstaken vast te leggen in de bestuursreglementen. Hieruit volgt dat het voor commissarissen wenselijk is om te onderzoeken of deze kennis en taken voldoende aanwezig zijn onder het bestuur en, indien dit niet het geval is, dit te versterken en vast te leggen in de reglementen.

Voor meer detail en extra inzichten, bijvoorbeeld over de drivers van duurzaamheid, het formuleren van een duurzame corporate purpose, de rol van de Sustainable Development Goals, consultaties met belanghebbenden, of het opzetten van een duurzaam beloningsbeleid, nodigen wij de geïnteresseerde lezer uit om ons volledige rapport te raadplegen.

Kennisbank

Wij delen graag onze kennis

We hebben inmiddels al meer dan 250 artikelen in onze kennisbank opgenomen. En deze stellen wij graag aan u beschikbaar!

Vacatures

Diverse organisatie hebben vacatures

Vacatures in Limburg, Brabant en Gelderland binnen private en publieke organisaties overzichtelijk gepresenteerd.

Share This