Heb je nog een commissariaatje?

18-09-2019 | aansprakelijkheid, toezicht | 1 reactie

De afgelopen dagen trok de berichtgeving over het faillissement bij Vincere GGZ mijn aandacht. De Limburger kwam maandag 16 september 2019 met het bericht naar buiten dat de Rechtbank het faillissement had uitgesproken. De bestuurder gaf aan zich genoodzaakt te voelen het faillissement aan te vragen omdat de huisbankier de kredietverlening had stopgezet. De grote boosdoener, volgens het artikel, zijn de zorgverzekeraars.

”Dat zwarte pieten’’ heeft me de hele dag bezig gehouden. Waar gaat het mis? Vooropgesteld dat het triest is voor ruim 200 medewerkers en 250 patiënten die bij Vincere werken of afhankelijk zijn van hun zorg. De werkwijze van de professionals staat, zover ik als leek kan beoordelen, buiten kijf. Waar is dan het toezicht? Hoe kan het dat een schuld oploopt tot 10 miljoen euro? Waarom wordt er bewust zorg verleend die onder de contractprijs van de zorgverzekeraar is en, zoals het artikel aangeeft, ook niet door de patiënt wordt betaald?

Functioneren Raad van Toezicht
Het gaat niet over de exacte toedracht, dat is aan de curator en de Rechtbank. De rol van bestuurders en de Raad van Toezicht vind ik interessant. Wie zit er in de Raad van Toezicht en hoe lang? En wat hebben deze toezichthouders gedaan om een faillissement te voorkomen? Waren zij de juiste sparringpartners? Hebben zij op tijd gewaarschuwd en aan de bel getrokken? Was de Raad van Toezicht op de hoogte van de juiste gegevens? En dan…ja dan begeef je je op glad ijs. Aan de ene kant moet je, vanuit je verantwoordelijkheid als toezichthouder, zorgen dat je over de juiste informatie beschikt. Aan de andere kant zie je dat vaak wordt ‘geleund’ of ‘vertrouwd’ op de stukken die worden aangeleverd. Het jaarverslag van Vincere kan uitkomst bieden over de Raad van Toezicht, alleen is het verslag niet op de website van de GGZ-instelling te vinden.

Verslag
Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar de jaarverslagen worden gepubliceerd, is de samenstelling van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht wel beschikbaar. De RvT bestaat uit 3 personen die gezien hun gepubliceerde functies zeker geacht worden hun taak goed uit te voeren. Niets mis mee zou je zeggen. Opvallender is echter dat Vincere zelf in de verantwoording bij 3.4.5. (afgerond op 31-7-2019) verklaart dat “in het afgelopen verslagjaar, het huidige verslagjaar en/of in het komende verslagjaar” geen risico’s te verwachten zijn voor “de financiële continuïteit van de organisatie”. Dan is het heel bijzonder als enkele maanden later het faillissement wordt aangevraagd (en door de Rechtbank uitgesproken) met een schuld van 10 miljoen euro. Een schuld van 10 miljoen euro moet je volgens mij wel als een risico beschouwen. Kortom, men wist het écht niet (en dat zegt iets over de wijze van toezichthouden) óf het formulier van het ministerie is foutief ingevuld (en dat is erg kwalijk) waardoor relaties op het verkeerde been worden gezet.

De analyse maakt weer eens duidelijk dat besturen, maar ook toezichthouden een vak is. Een vak met verantwoordelijkheden. De tijd van ‘heb je een commissariaatje’ is definitief voorbij. Het faillissementsverslag zal door toezichthoudend Nederland ongetwijfeld met belangstelling worden afgewacht.

Max is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor management- en directiefuncties en toezichthoudende functies in met name de non-profitsector. Door zijn jarenlange politieke carrière heeft hij een antenne ontwikkeld en een netwerk van kandidaten opgebouwd waar opdrachtgevers veel plezier aan beleven.

Max Ruiters
Partner Delfin Executives

Als specialist in het vervullen van toezichthoudende functies, spreken we bijna dagelijks (potentiële) toezichthouders, opleiders, bestuurders en stakeholders. Persoonlijke en vaak indringende gesprekken, geven ons een inkijk en een goed beeld van de beweegredenen om een toezichthoudende functie te aanvaarden. Het houden van toezicht is inmiddels ontwikkeld met al haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opgaven. Elke maand stelt Delfin Executives 5 vragen aan een toezichthouder.

We spraken Christian Widdershoven, Executive Vice-President bij Arlanxeo en lid van de Raad van Commissarissen van Brightlands Smart Services Campus.

De vijf vragen aan….. Christian Widdershoven

“Geef ruimte om uit te dagen”

Waarom wilde je toezichthouder worden?

Ik werk al bijna mijn hele leven in internationale banen in de chemische industrie waaronder dan nu bij Arlanxeo als ‘jong va Nuujsjtadt’. Dan besef je dat je veel mooie kansen hebt gekregen, hebt benut en dat je ook iets wilt betekenen voor de regio waar je woont. Het is brengen en krijgen. Je brengt je kennis en ervaring uit het bedrijfsleven en je krijgt voldoening. Een mooie combinatie. Zelf had ik interesse om me juist te verdiepen in een sector waar ik niet actief ben zoals de zorg of high-tech. En toen werd ik geattendeerd om de functie van lid RvC bij Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. En, eigenlijk triest, ik wist niet wat ze er deden terwijl wij met onze bedrijven wél op de Britghtlands Campus in Geleen actief zijn. Ik dacht gelijk, met mijn marketingbril, ‘Werk aan de Winkel’. Het is een pracht-campus die nog niet erg bekend is. Een parel met potentie in onze regio! Daar kan ik iets betekenen. Kortom, de combinatie tussen een high-tech-campus, de regio, kennisoverdracht en nieuwsgierigheid kwamen samen.

 

 • Wat is belangrijk in een toezichthoudende rol?

Misschien eerst nog een stap terug. Vóórdat je aan een toezichthouderschap begint, moet je er 100% voor willen gaan. Dat gaat verder dan kennis en kunde. Zelf heb ik er thuis met mijn vrouw en 3 kinderen over gesproken. Mijn vrouw vroeg lachend ‘wanneer wil je dat gaan doen’ en mijn kinderen, in de leeftijd van 10, 15 en 18 jaar vonden het wel spannend. Vooral mijn zoon van 15 vond het wel ‘chill’ dat ik “Tech- Commissaris” werd bij Brightlands. Daar zit ook de kern van het antwoord: weten wat er speelt. Jongeren en high-tech start-ups van deze tijd spreken een andere taal, zijn voortdurend met razendsnelle technologisch ontwikkelingen bezig en daar zit een mooie toekomst voor ons allemaal. Ik ben nu 47 jaar en spreek niet altijd de taal van de jeugd, zeker in deze sector. Zo kunnen we veel van elkaar leren. De doelgroep van Smart Services en ik hebben elkaar veel te bieden. Zij vanuit hun instelling, houding en technologische kennis en ik vanuit bedrijfskundige, business en marketing-ervaring. Dat vult elkaar aan. Juiste dat is belangrijk in een toezichthoudende rol. Elkaar ‘challengen’, uitdagen, ruimte geven voor samenwerking. Niet omdat je het als commissaris beter weet maar omdat je dan samen tot betere beslissingen komt.

 

 • Wat moet morgen direct veranderd worden in toezichthoudend Nederland

Wat echt direct van tafel moet is het ‘beeld’ van de toezichthouder. Ik moet toegeven, ik dacht eerst ook aan het stereotype imago van de toezichthouder in de leren fauteuil met cognac en sigaren. Dat is écht passé. En ja natuurlijk, er zijn nog altijd old-boys maar de wereld is écht veranderd. Nu moeten we doorzetten. Leeftijd is dan ook niet belangrijk, of je nu jong of oud bent, iedereen doet er toe. Het gaat om de juiste houding én werk- en levenservaring. Je moet wel in staat zijn om op het juiste niveau te sparren, informatie te vergaren en beslissingen te nemen. Toezichthoudend Nederland moet verder kijken naar de teamsamenstelling van een Raad. Een divers en gebalanceerd team is belangrijk niet alleen de individuele talenten of competenties van de toezichthouders. Toezicht is belangrijk en laten we het ook eens hardop zeggen: het is ook leuk!

 

 • Wat is belangrijk bij goed toezicht?

Goed toezicht is beslissingen nemen die er toe doen. Informatie vergaren, je nek uit steken, sparren met bestuurders én met anderen. Dat lukt het beste als het team ook zo geformeerd is dat het een afspiegeling van de maatschappij is, een mooie mix. Belangrijk is dat commissarissen zich goed verdiepen in de organisatie, in het businessmodel, in het MT. Veel luisteren, vragen stellen, de context snappen. En dat vergt veel van toezichthouders. Je moet inzicht in die vele aspecten hebben en daar hoort vertrouwen bij. Vertrouwen in je collega toezichthouders, vertrouwen in de bestuurder, vertrouwen in de mensen, in de stakeholders en de organisatie. Ga er maar aan staan! Als je dit voor elkaar krijgt, het winnen van vertrouwen, het krijgen en kunnen beoordelen van de juiste informatie, dan ben je in staat om goed toezicht uit te oefenen.

 

 • Welke tips heb je voor aankomende toezichthouders

Geef je zelf en het team de ruimte om samen te werken. Zorg voor de challenge! Daag dus uit. Denk niet dat je het niet kan. Als je werk- en levenservaring hebt, ga er voor. En dat hoeft niet meteen bij grote multinationals. De hockeyclub, de voetbalclub of de harmonie zijn ook gebaat bij  goed bestuur. Ook dat is een ervaring die niemand je afneemt en belangrijk voor maatschappij en regio is. Het mooie van een functie binnen een  RvT of RvC bij een bedrijf of organisatie is dat je vrij en  onafhankelijk bent. Er is geen dubbele agenda waardoor je in alle vrijheid het beste kunt betekenen voor de organisatie. Het is geen baan waar je misschien vanwege carrièrekansen een bepaalde kant op gaat Het is een nevenfunctie en een hele mooie! Grijp die kans om iets voor de gemeenschap te mogen betekenen als je de mogelijkheid krijgt.

linkedin email telefoon 06 – 461 17 342

1 Reactie

 1. Henk

  Hoi

  Er is daar bij het begin al veel mis gegaan..stichting salvation dat was het begin van het wegsluizen van geld. Declareren van mensen die helemaal geen psycholoog zijn. Het enigste wat de eigenaar wilde is geld verdienen. Ook de raad van commissarissen bestond lange tijd uit bekende. En de vader van de eigenaar werkte zelf voor Nza Nederland zo kon hij altijd 1 stap eerder zijn.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This