(Jaarlijkse) decharge tijd

(Jaarlijkse) decharge tijd

(Jaarlijkse) decharge tijd Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar dient het bestuur van een vennootschap een jaarrekening op te maken en deze ter vaststelling aan de algemene vergadering voor te leggen. Deze termijn geldt behoudens verlenging met ten hoogste... Lees meer