Word toezichthouder van de toekomst

16-07-2019 | opleidingen, toezicht, werving & selectie | 0 Reacties

”Raad van Toezicht zet bestuurder op non-actief”, “Minister grijpt in waar RvT niet acteerde”, “RvT stapt op na conflict met bestuur en OR”. Lukraak een paar koppen uit de media van afgelopen weken. Toezichthouden is een serieuze baan waarbij kennis en expertise alleen niet voldoende is om een goede toezichthouder te kunnen zijn. Visie, verantwoordelijkheid en diversiteit zijn onontbeerlijk. Gelukkig ziet de nieuwe generatie toezichthouders het uitoefenen van toezicht steeds meer als een vak en niet meer als een nevenfunctie die je er “even” bij doet.

Effectief toezichthouden is meer dan inhoudelijke kennis van governance. Effectief toezicht is visie ontwikkelen op toezicht, eigen stijl hanteren, waarde toevoegen en meer dan ooit de omgeving betrekken. Effectief toezicht vraagt een attitude waarbij je bereid bent je open te stellen, na te denken over je toegevoegde waarde en jezelf en elkaar een kritische spiegel durft voor te houden. Samenwerking in- en extern, rollen en kernwaardes, leren en ontwikkelen is een proces dat je samen in gaat als raad van toezicht.

Dat is precies de visie die Delfin Executives omarmt en waar wij als executive search bureau onze bijdrage in willen leveren. Dat is de reden dat we het platform werkenalscommissaris.nl hebben opgericht, samen met advocatenkantoor Thuis partners en Universiteit Maastricht en waar we ontwikkelingen, evenementen en vacatures delen. Waarom we met diezelfde partners al 6 jaar lang de Dag van de Limburgse Commissaris organiseren waar we kennis en netwerk delen. En waarom we met onze andere partner De Erkende Toezichthouder hier in de regio de basismodule Op weg naar nieuw toezicht organiseren, om in de lijn van die visie op te leiden. Omdat we geloven dat je in samenwerking sterker bent.

Delfin Executives draagt graag bij aan meer nieuw bloed en diversiteit in Raden van Toezicht en Commissarissen. Mensen met verschillende achtergronden, leeftijd en ervaring zowel op het gebied van: besturen, financiën en control, maar zeker ook op het gebied van HR, digitalisering, data, marketing en bijvoorbeeld robotisering. Mensen die niet alleen de theorie beheersen, maar die zich terdege hebben voorbereid aan de hand van eigentijdse praktijksituaties, die goed hebben nagedacht over hun rol en meerwaarde, die een visie op toezicht hebben ontwikkeld en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het bouwen van nieuw toezicht in de RvT van de organisatie waar ze terecht komen.

De zesde editie van deze module staat gepland voor 3, 4 oktober en 1 november. Drie dagen theorie, heel veel businesscases uit de praktijk, uitwisseling en rollenspelen. Een gemengde groep deelnemers van toezichthouders, bestuurders en aankomend toezichthouders zorgt gegarandeerd wederom voor veel interactie, verschillende invalshoeken, energie én plezier.

Meer weten of meedoen? Neem contact met ons op via info@delfin.eu.

Elise Lansu is al meer dan 15 jaar actief in het vinden van kandidaten voor toezichthoudende functies  en management- en directiefuncties in met name de profitsector. Daarnaast coacht zij individuele toezichthouders en organiseert zij intervisie bijeenkomsten voor (startende) toezichthouders van verschillende commissariaten.

Elise Lansu
Partner Delfin impact executives

06 – 239 09 009

linkedin email telefoon 06 – 239 09 009

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This