Rechtbank hoort Raad van Commissarissen in fraudezaak woningcorporatie Vitaal Wonen

10-10-2017 | fraude | 0 Reacties

Donderdag 5 oktober is de strafzaak tegen twee oud-bestuurders van woningcorporatie Vitaal Wonen van start gegaan. Op de eerste zittingsdag is gebleken dat de rechtbank de volledige Raad van Commissarissen onder ede zal gaan horen.

Eerdere civiele procedure

De strafzaak tegen de twee oud-bestuurders Noël P. en Jos P. is een vervolg op een eerdere civiele procedure. In die civiele procedure is in maart van dit jaar uitspraak gedaan door de rechtbank Limburg. De rechtbank heeft beide oud-bestuurders toen veroordeeld tot het terugbetalen van een bedrag van ruim 800.000 euro aan de woningcorporatie, omdat sprake was van – kort gezegd – ongerechtvaardigde verrijking en omdat zij zich niet als goed bestuurder zouden hebben gedragen en daardoor onrechtmatig hebben gehandeld jegens de woningcorporatie.

Oplichting en verduistering bij Vitaal Wonen

In navolging van deze civiele procedure is het Openbaar Ministerie (OM) tot vervolging van de oud-bestuurders overgegaan. Het OM legt Noël P. ten laste dat hij Vitaal Wonen voor bijna 400.000 euro heeft benadeeld, onder meer door het valselijk opmaken van facturen. Jos P. zou zich volgens het OM schuldig hebben gemaakt aan oplichting en valsheid in geschrift.

Getuigenverhoor Raad van Commissarissen Vitaal Wonen

Op de eerste zittingsdag is door de advocaten van de verdachten naar voren gebracht dat de Raad van Commissarissen op de hoogte was van het handelen door de oud-bestuurders. Dit zou altijd in samenspraak en met toestemming van de toezichthouders zijn gegaan. De rechtbank heeft daarop besloten om gedurende het strafproces de gehele Raad van Commissarissen onder ede als getuige te horen.

Rick Jongen werkt sinds 2017 bij Thuis & Partners advocaten en is gespecialiseerd in vastgoedrecht en bestuursrecht. Op die gebieden adviseert en procedeert hij namens bedrijven, instellingen en overheden over onder meer huurgeschillen, (ver)koop van onroerend goed, vergunningen en handhaving.

Rick Jongen
Juridisch Medewerker Thuis & Partners

linkedin email telefoon043-3521397

0 reacties

Trackbacks/Pingbacks

  1. ”WORST NIGHTMARE” VAN EEN TOEZICHTHOUDER > werkenalscommissaris.nl - […] de onderneming onderwerp van een (strafrechtelijk) onderzoek is geworden, zal dit vaak leiden tot slechte publiciteit. Met “besmette” bedrijven wil…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This