De Dag van de Limburgse Commissaris, Theorie en de weerbarstige Praktijk

07-11-2017 | bijeenkomsten

Op 2 november j.l. organiseerden de Universiteit Maastricht (ICGI) , Thuis & Partners en Delfin Executives voor de 4e keer de Dag van de Limburgse Commissaris deze keer in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Ruim honderd aanwezigen luisterden naar drie onderwerpen.

Theorie en Praktijk

Prof. Mr. Mieke Olaerts behandelde “de Commissaris in Concernverband”.  Voormalig minister van Economische Zaken en momenteel commissaris bij onder andere Innogy SE in Duitsland en Total SA in Frankrijk, mevrouw Maria van der Hoeven,  sloot de middag af met haar ervaringen als (internationaal) toezichthouder in de praktijk. Zij gaf een uniek inkijkje in de wereld van de commissarissen bij grote internationale concerns en de cultuur verschillen bij, zoals in haar geval, toezicht bij een Duits concern en bij een Frans concern. Ontwapenend was de openheid waarmee zij haar persoonlijke motivatie met de aanwezigen deelde.

Prikkelende stellingen uit de praktijk

Het middenstuk was gereserveerd om de aanwezigen actief te betrekken bij een aantal prikkelende stellingen uit de praktijk. Met name toetsten wij stellingen aan de wet en de Corporate Governance Code, maar tevens aan recente jurisprudentie. De aanwezigen in de zaal konden door middel van het stemmen met hun mobiele telefoon, de stellingen beoordelen.

Een stelling in dit verband luidde: “een door een investeerder, of provincie of gemeente voorgedragen commissaris heeft zich te gedragen naar het belang van degene die hem/ haar heeft voorgedragen”? Eens of oneens? was de vraag.

De theorie (een wetsvoorstel) en de praktijk (een uitspraak van de Rechtbank Arnhem) blijken hier niet geheel op een lijn te zitten. Namelijk het Wetsvoorstel bestuur en toezicht art. 2:11 lid 4 luidt: “.. de commissarissen richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie”. De Rechtbank in Arnhem oordeelde in een uitspraak echter dat ..”een door de gemeente aangewezen commissaris bij voetbalclub Vitesse, vooral het belang van de gemeente Arnhem diende te bewaken”.

Een van de andere stellingen die gemoederen in de zaal bezig hield handelde over de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum in Amsterdam die de Governance Code Cultuur volledig onderschrijft maar in het jaarverslag een opmerkelijk aantal zaken “vergeten” was te vermelden, daarmee het fundamentele principe van de Governance Code Cultuur, “pas toe, of leg uit”, in dit geval over mogelijke belangenverstrengeling, negerend. Hoe het afliep weten we inmiddels, de directeur is afgetreden en de RvT van  het Stedelijk zoekt een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden.

Dag van de Limburgse Commissaris 2018

We zijn de eerste voorbereidingen aan het treffen voor de Dag van de Limburgse Commissaris 2018. U kunt nu al een plek reserveren. Exacte datum, locatie en inhoud van het programma volgen medio zomer 2018

Volgende keer erbij zijn? Meldt u dan aan via onderstaande button.

Frank van Buren is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor executive en toezichthoudende posities binnen zowel profit als non-profit organisaties. Daarnaast treedt hij op als schaduwmanager voor interim managers en fungeert hij als coach voor executives en raden van toezicht.

Frank van Buren
Partner Delfin Executives

linkedin email telefoon

06 - 523 76 777

0 reacties

Share This