Nieuws voor Toezichthouder en Commissaris

Nieuws voor Toezichthouder en Commissaris

Als toezichthouder en commissaris weet u als geen ander dat uw rol meer en meer in de spotlight staat. Daar gaat u professioneel mee om door op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen. Of deze nu juridisch, fiscaal, governance of een andere achtergrond hebben, wij hebben het hier voor u gepresenteerd. Maar ook zaken als het aftreden en benoemen van commissarissen en toezichthouders wordt hier gepresenteerd. Samen werken we aan transparantie.

Inhoud goedkeuringsbesluit RvT

In de statuten van een woningcorporatie is opgenomen dat het bestuur bevoegd is om tot en met een bedrag van € 907.560,43 overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen te sluiten. Dit bedrag betreft de totale som aan verplichtingen die de...

Lees meer

Onbeveiligde websites van zorginstellingen

In onder meer de eerder gepubliceerde artikelen "Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens", "Urgent onderwerp: de bescherming van persoonsgegevens" en "De ICT Commissaris" is erop gewezen op het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de...

Lees meer

Dag van de Limburgse Commissaris

Ook dit jaar organiseren Thuis & Partners, Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies van de Universiteit Maastricht en Delfin Executives de Dag van de Limburgse Commissaris en wel op 2 november 2017. Een bijeenkomst bedoeld voor iedereen die...

Lees meer

Basismodule: Het nieuwe toezicht

Onlangs organiseerde Delfin Executives samen met De Erkende Toezichthouder een trainingssessie “Op weg naar het nieuwe Toezicht”. Een selecte groep van 10 personen volgde de basismodule die gehouden werd in Chateau St. Gerlach. Het betrof een tweedaagse module met een...

Lees meer