De vijf vragen … Steph Feijen

02-12-2019 | benoemingen, diversiteit, opleidingen, toezicht, werving & selectie | 0 Reacties

Als specialist in het vervullen van toezichthoudende functies, spreken we bijna dagelijks (potentiële) toezichthouders, opleiders, bestuurders en stakeholders. Persoonlijke en vaak indringende gesprekken, geven ons een inkijk en een goed beeld van de beweegredenen om een toezichthoudende functie te aanvaarden. Het houden van toezicht is inmiddels ontwikkeld met al haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opgaven. Elke maand stelt Delfin Executives 5 vragen aan een toezichthouder die op zijn of haar beurt de volgende toezichthouder uitnodigt om de volgende maand de vragen te beantwoorden.

We spraken Steph Feijen, tot 31 december 2019 werkzaam als lid van de Raad van Bestuur bij Vebego International bv. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van Lindström (Finland). Delfin Executives heeft hem mogen bemiddelen als voorzitter van de Raad van Toezicht bij Vista College, de nieuwe fusieorganisatie van de voormalige ROC’s Arcus & Leeuwenborgh.

De vijf vragen aan … Steph Feijen

1. Waarom heb je je beschikbaar gesteld als lid van een RvC of RvT?

Aan het eind van het jaar stop ik met mijn hoofdfunctie als lid van de Raad van Bestuur bij Vebego. Een mooie maar zeer drukke baan. Mijn gehele werkzame leven stond in het teken van zoals het woord al zegt ‘werken’. Met veel plezier maar daardoor te weinig aandacht voor de gemeenschap. Ik ben opgegroeid en woon er trouwens nog steeds, in Welten, ‘inne jong van ’t durp’. Nu heb ik de tijd én de gelegenheid om iets terug te doen voor de maatschappij die ook mij veel heeft gebracht. Zo ben ik bijvoorbeeld bestuurslid van Stichting Ut Paternaat in mijn eigen wijk, een stichting om te zorgen dat deze gemeenschapsvoorziening voor de wijk behouden blijft. Een functie van voorzitter RvT bij Vista College past ook bij mijn drive om me in te zetten voor anderen. Zeker als je kijkt naar de doelgroep van een ROC past dat bij me. Veel jongeren die een MBO-opleiding volgen, hebben een stukje extra begeleiding nodig, anderen zijn kwetsbaar en weer anderen zijn enorm gedreven. Een grote diversiteit van studenten die ontzettend belangrijk zijn voor onze maatschappij. Vanuit een toezichthoudende rol wil ik mijn steentje bijdragen aan een goede organisatie die het mogelijk maakt om kansen te bieden en te creëren voor deze veelal jongeren. Nu is een ROC er niet alleen voor jongeren maar deze groep spreekt mij erg aan. De doelgroep is heel hard nodig en samen met het bestuur en de overige leden van de Raad van Toezicht kan ik hen verder brengen in hun ontwikkeling.

2. Wat zou morgen in toezichthoudend Nederland direct veranderd moeten worden?

Om mij heen zie ik vaak dat Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen goed ‘bemenst’ zijn met verschillende disciplines. Diverse vakgebieden zoals financiën of een juridische portefeuille zijn volop aanwezig. Het is belangrijk om verschillende expertises in je Raad vertegenwoordigd te hebben. Nog belangrijker vind ik dat ze ook op persoonlijk niveau complementair moeten zijn. De ‘nieuwe toezichthouder’ mag wat mij betreft meer verbindend zijn. Denken vanuit een gedeelde visie, waar liggen grenzen, kun je doorpakken, ga je kijken op de werkvloer. Allemaal elementen om je vakkennis ten dienste van de organisatie nog meer uit te nutten. Toezicht & Inzicht zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Dat zijn elementen waar Toezichthoudend Nederland wat mij betreft meer energie in mag steken.

3. Wat is jouw belangrijkste advies aan een toekomstige toezichthouder?

Het allerbelangrijkst is dat je onafhankelijk bent. Verdiep je van tevoren zoveel mogelijk in de organisatie waar je toezicht op zult houden. Ik werd zelf ‘knettergek’ van alle afkortingen die in het onderwijs gebruikt worden. Laat je hierdoor niet afleiden, stel vragen! Stel net zolang vragen tot je het écht weet of begrijpt. Het vergt ook tijd om ‘de taal van de sector’ te spreken en te doorgronden als je uit een andere sector komt. Gebruik die tijd en ga niet overhaast te werk. Ben bewust van de verantwoordelijkheid die je hebt om goed toezicht uit te voeren in het belang van de organisatie en de doelgroep.

4. Welke vaardigheden of competenties zijn in jouw ogen onmisbaar om je functie uit te oefenen?

In mijn ogen heb je een gedegen opleidingsniveau nodig om vaak complexe situaties te kunnen bevatten. Regels en wetten worden steeds ingewikkelder en je moet ook ‘door de beleidsdocumenten het bos kunnen zijn’. Dat vergt nogal wat. Verder moet je een bewustwording hebben van je rol als toezichthouder. Hoe goed je op jouw vakgebied ook bent, je bent toezichthouder en geen bestuurder. Houdt toezicht op hoofdlijnen en laat de details aan de organisatie over. Je moet verder ook besluitvaardig kunnen zijn. Als voorzitter komt daar nog bij dat je ruimte moet bieden aan de overige toezichthouders. Als aanspreekpunt voor een Raad van Bestuur dien je ook goed beslagen ten ijs te komen. Je moet houden van dit soort uitdagingen anders moet je er niet aan beginnen.

5. Hoe ziet de ideale Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen uit?

Dit lijkt een open deur en ik vind het woord niet sexy, maar toch: diversiteit. Jong, oud, man, vrouw, verschillende disciplines en noem maar op.  Een Raad van Toezicht met 5 mannen met dezelfde achtergrond is evenmin wenselijk als 5 vrouwen die op hetzelfde niveau in dezelfde sector hetzelfde werk doen. Een breed competentieveld is belangrijk voor het optimaal functioneren van de Raad. En ik herhaal nogmaals de verbindende factor. Iedereen met zijn eigen specialisme of achtergrond maar wel samen voor dezelfde taak in hetzelfde team.

Max is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor management- en directiefuncties en toezichthoudende functies in met name de non-profitsector. Door zijn jarenlange politieke carrière heeft hij een antenne ontwikkeld en een netwerk van kandidaten opgebouwd waar opdrachtgevers veel plezier aan beleven.

Max Ruiters
Partner Delfin Executives

Als specialist in het vervullen van toezichthoudende functies, spreken we bijna dagelijks (potentiële) toezichthouders, opleiders, bestuurders en stakeholders. Persoonlijke en vaak indringende gesprekken, geven ons een inkijk en een goed beeld van de beweegredenen om een toezichthoudende functie te aanvaarden. Het houden van toezicht is inmiddels ontwikkeld met al haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opgaven. Elke maand stelt Delfin Executives 5 vragen aan een toezichthouder.

We spraken Christian Widdershoven, Executive Vice-President bij Arlanxeo en lid van de Raad van Commissarissen van Brightlands Smart Services Campus.

De vijf vragen aan….. Christian Widdershoven

“Geef ruimte om uit te dagen”

Waarom wilde je toezichthouder worden?

Ik werk al bijna mijn hele leven in internationale banen in de chemische industrie waaronder dan nu bij Arlanxeo als ‘jong va Nuujsjtadt’. Dan besef je dat je veel mooie kansen hebt gekregen, hebt benut en dat je ook iets wilt betekenen voor de regio waar je woont. Het is brengen en krijgen. Je brengt je kennis en ervaring uit het bedrijfsleven en je krijgt voldoening. Een mooie combinatie. Zelf had ik interesse om me juist te verdiepen in een sector waar ik niet actief ben zoals de zorg of high-tech. En toen werd ik geattendeerd om de functie van lid RvC bij Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. En, eigenlijk triest, ik wist niet wat ze er deden terwijl wij met onze bedrijven wél op de Britghtlands Campus in Geleen actief zijn. Ik dacht gelijk, met mijn marketingbril, ‘Werk aan de Winkel’. Het is een pracht-campus die nog niet erg bekend is. Een parel met potentie in onze regio! Daar kan ik iets betekenen. Kortom, de combinatie tussen een high-tech-campus, de regio, kennisoverdracht en nieuwsgierigheid kwamen samen.

 

  • Wat is belangrijk in een toezichthoudende rol?

Misschien eerst nog een stap terug. Vóórdat je aan een toezichthouderschap begint, moet je er 100% voor willen gaan. Dat gaat verder dan kennis en kunde. Zelf heb ik er thuis met mijn vrouw en 3 kinderen over gesproken. Mijn vrouw vroeg lachend ‘wanneer wil je dat gaan doen’ en mijn kinderen, in de leeftijd van 10, 15 en 18 jaar vonden het wel spannend. Vooral mijn zoon van 15 vond het wel ‘chill’ dat ik “Tech- Commissaris” werd bij Brightlands. Daar zit ook de kern van het antwoord: weten wat er speelt. Jongeren en high-tech start-ups van deze tijd spreken een andere taal, zijn voortdurend met razendsnelle technologisch ontwikkelingen bezig en daar zit een mooie toekomst voor ons allemaal. Ik ben nu 47 jaar en spreek niet altijd de taal van de jeugd, zeker in deze sector. Zo kunnen we veel van elkaar leren. De doelgroep van Smart Services en ik hebben elkaar veel te bieden. Zij vanuit hun instelling, houding en technologische kennis en ik vanuit bedrijfskundige, business en marketing-ervaring. Dat vult elkaar aan. Juiste dat is belangrijk in een toezichthoudende rol. Elkaar ‘challengen’, uitdagen, ruimte geven voor samenwerking. Niet omdat je het als commissaris beter weet maar omdat je dan samen tot betere beslissingen komt.

 

  • Wat moet morgen direct veranderd worden in toezichthoudend Nederland

Wat echt direct van tafel moet is het ‘beeld’ van de toezichthouder. Ik moet toegeven, ik dacht eerst ook aan het stereotype imago van de toezichthouder in de leren fauteuil met cognac en sigaren. Dat is écht passé. En ja natuurlijk, er zijn nog altijd old-boys maar de wereld is écht veranderd. Nu moeten we doorzetten. Leeftijd is dan ook niet belangrijk, of je nu jong of oud bent, iedereen doet er toe. Het gaat om de juiste houding én werk- en levenservaring. Je moet wel in staat zijn om op het juiste niveau te sparren, informatie te vergaren en beslissingen te nemen. Toezichthoudend Nederland moet verder kijken naar de teamsamenstelling van een Raad. Een divers en gebalanceerd team is belangrijk niet alleen de individuele talenten of competenties van de toezichthouders. Toezicht is belangrijk en laten we het ook eens hardop zeggen: het is ook leuk!

 

  • Wat is belangrijk bij goed toezicht?

Goed toezicht is beslissingen nemen die er toe doen. Informatie vergaren, je nek uit steken, sparren met bestuurders én met anderen. Dat lukt het beste als het team ook zo geformeerd is dat het een afspiegeling van de maatschappij is, een mooie mix. Belangrijk is dat commissarissen zich goed verdiepen in de organisatie, in het businessmodel, in het MT. Veel luisteren, vragen stellen, de context snappen. En dat vergt veel van toezichthouders. Je moet inzicht in die vele aspecten hebben en daar hoort vertrouwen bij. Vertrouwen in je collega toezichthouders, vertrouwen in de bestuurder, vertrouwen in de mensen, in de stakeholders en de organisatie. Ga er maar aan staan! Als je dit voor elkaar krijgt, het winnen van vertrouwen, het krijgen en kunnen beoordelen van de juiste informatie, dan ben je in staat om goed toezicht uit te oefenen.

 

  • Welke tips heb je voor aankomende toezichthouders

Geef je zelf en het team de ruimte om samen te werken. Zorg voor de challenge! Daag dus uit. Denk niet dat je het niet kan. Als je werk- en levenservaring hebt, ga er voor. En dat hoeft niet meteen bij grote multinationals. De hockeyclub, de voetbalclub of de harmonie zijn ook gebaat bij  goed bestuur. Ook dat is een ervaring die niemand je afneemt en belangrijk voor maatschappij en regio is. Het mooie van een functie binnen een  RvT of RvC bij een bedrijf of organisatie is dat je vrij en  onafhankelijk bent. Er is geen dubbele agenda waardoor je in alle vrijheid het beste kunt betekenen voor de organisatie. Het is geen baan waar je misschien vanwege carrièrekansen een bepaalde kant op gaat Het is een nevenfunctie en een hele mooie! Grijp die kans om iets voor de gemeenschap te mogen betekenen als je de mogelijkheid krijgt.

linkedin email telefoon 06 – 461 17 342

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This