De vijf vragen aan San Croonenberg …

14-11-2019 | toezicht | 0 Reacties

Als specialist in het vervullen van toezichthoudende functies, spreken we bijna dagelijks (potentiële) toezichthouders, opleiders, bestuurders en stakeholders. Persoonlijke en vaak indringende gesprekken, geven ons een inkijk en een goed beeld van de beweegredenen om een toezichthoudende functie te aanvaarden. Het houden van toezicht is inmiddels ontwikkeld met al haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opgaven. Elke 1e dag van de maand stelt Delfin Executives 5 vragen aan een toezichthouder die op zijn of haar beurt de volgende toezichthouder uitnodigt om de volgende maand de vragen te beantwoorden.

We starten met San Croonenberg die wij hebben mogen bemiddelen als commissaris binnen de Raad van Commissarissen van investeringsbank LIOF. San is zelfstandig consultant op het gebied van governance, risk management & compliance (GRC) en internal audit en heeft sinds 2015 haar eigen onderneming GRC 1st. San is momenteel bij twee organisaties commissaris en/of toezichthouder.

De vijf vragen aan … San Croonenberg

Waarom heb je je beschikbaar gesteld als lid van een RvC of RvT?

Als hoofd van de Internal Audit Functie en adviseur op het gebied van Governance Risk Management & Compliance (GRC) heb ik veel contact met zowel leden van de Raden van Bestuur (RvB), als met leden van de Raad van Toezicht (RvT) en/of Raad van Commissarissen (RvC). Ik ben leergierig en kritisch van aard en wilde na het uitoefenen van diverse adviserende rollen in het GRC-speelveld ook eens aan de andere kant van de tafel zitten en zelf ervaring opdoen als toezichthouder. Verder heb ik de behoefte om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de BV Nederland. Als iedereen een steentje bijdraagt, zijn we met z’n allen sterk.

Wat zou morgen in toezichthoudend Nederland direct veranderd moeten worden?

Ik kan niet kiezen. Ik zie twee belangrijke veranderingen voor ogen voor toezichthoudend Nederland:
1) De aandacht voor ICT en digitalisering;
2) De in mijn ogen ontstane overkill aan toezicht en regels.

De veranderingen op het gebied van de digitale transformatie zijn enorm. Ondernemingen zoals Amazon, Alibaba, Google en Facebook zijn groot en machtig. Zij hebben inmiddels zoveel data van ons, zij zijn oppermachtig aan het worden. Niet voor niets speelt nu in Amerika de vraag of deze ondernemingen niet te groot zijn geworden en moeten opsplitsen omdat er te veel data zijn verzameld en onze privacy in gevaar is gekomen. Dat staat in contrast met de recente nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, de AVG. Artificial Intelligence, domotica, internet of things en robotisering zorgen ervoor dat menselijke taken kunnen worden vervangen. Bij een vergrijzende bevolking en toenemende zorgvraag is dit hard nodig. In productieprocessen en het dagelijks gebruik van apparaten en middelen is de digitalisering niet meer weg te denken. Een nieuwe toezichthouder moet op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen en aan de bestuurders de juiste vragen kunnen stellen als het gaat om ICT en digitalisering. Wat is de killerapp van deze organisatie? 

Met betrekking tot de tweede vereiste verandering zie ik in Nederland een land met veel kritische bewoners, gelukkig zou je kunnen zeggen, maar zo nu en dan gaan er toch zaken goed mis. Ik denk hierbij aan de recente bankencrisis, grote faillissementen zoals Imtech, DSB, Slotervaart en alweer wat langer geleden Fokker, DAF, RSV en Ogem. Last but not least – ik ben zelf RA – denk ik aan het weggevaagde vertrouwen in accountants van deze wereld.
Keer op keer zie je echter dat nieuwe maatregelen worden getroffen en nog meer regels en lagen met toezicht in het leven worden geroepen. En wie controleert dan de nieuwe controleur? Ik neem een ontwikkeling waar waarbij toezichthouders ruime broeken dragen in plaats van goedzittende skinny jeans en waar de rechter de toezichthouders tot de orde moeten roepen. Dat gaat in mijn ogen te ver. De ‘Substance over form’ mag wat mij betreft herleven opdat er ruimte komt voor pragmatische oplossingen. 

Wat is jouw belangrijkste advies aan een toekomstige toezichthouder?

Als je op internet zoekt naar do’s & don’ts voor toezichthoudendende functies tref je tientallen tips vanuit allerlei perspectieven aan. Mijn advies aan toekomstige toezichthouders is om enerzijds een gedegen opleiding op het gebied van toezichthouden te volgen en de ontwikkelingen van het vak te volgen: er verandert namelijk best veel. De nieuwe generatie toezichthouders is meer betrokken en is zich bewust van de verschillende facetten van de toezichthoudende rollen. Naast toezichthouden op het beleid van de onderneming/organisatie ben je werkgever van de bestuurder(s), heb je een adviserende rol en niet onbelangrijk heb je een uitgebreid netwerk nodig om mee te sparren en kennis te delen.
Anderzijds adviseer ik vooral jezelf te blijven en een professioneel kritische houding aan te nemen. Stel daarbij de juiste vragen vanuit een frisse onbevangen invalshoek en vraag door als je het niet snapt. Dat doorvragen kan in de boardroom, maar soms is het ook handig hiervoor een afzonderlijke afspraak te maken met een bestuurder of een van zijn medewerkers.

Welke vaardigheden en competenties zijn in jouw ogen onmisbaar om je functie uit te oefenen?

Je bent nooit alleen toezichthouder, je bent lid van een raad met 3 of meerdere leden. De vaardigheden en competenties van de individuele leden dienen te passen binnen de samenstelling van de gehele raad. Als basis neem je uiteraard de expertise vanuit je eigen vakgebied mee en het lef om op het juiste moment de juiste vragen te stellen. Enige boardroom ervaring is wel nodig. In een toezichthoudende rol kun je ingroeien door goed te luisteren en te kijken naar je collega toezichthouders.

Noch een  vaardigheid, noch een competentie maar absoluut onmisbaar is de factor tijd. Je moet voldoende tijd ter beschikking hebben of vrij kunnen maken om toezichthouder te zijn. .Bij de onderneming/organisatie kan zomaar uit het niets een crisissituatie ontstaan en dan moet je als toezichthouder/commissaris je verantwoordelijkheden nemen en er zijn. 1 á 2 dagen per maand kunnen vliegensvlug omslaan in 1 á 2 dagen per week.

Hoe ziet de ideale Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen uit?

Dit is een open deur. De nieuwe toezichthouder is opgestaan en het ‘old boys network’ brokkelt langzaam af. Je ziet dat er bij verschillende ondernemingen en organisaties actief wordt ingezet op onderwerpen zoals diversiteit en inclusiviteit. Dat onderschrijf ik. De raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen moet een goede afspiegeling zijn van onze maatschappij en doeltreffend haar taken verrichten voor de onderneming of de organisatie. Diversiteit en inclusiviteit zijn geen doel op zich zelf, maar een harde randvoorwaarde van een goed functionerende Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen.

Max is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor management- en directiefuncties en toezichthoudende functies in met name de non-profitsector. Door zijn jarenlange politieke carrière heeft hij een antenne ontwikkeld en een netwerk van kandidaten opgebouwd waar opdrachtgevers veel plezier aan beleven.

Max Ruiters
Partner Delfin Executives

Als specialist in het vervullen van toezichthoudende functies, spreken we bijna dagelijks (potentiële) toezichthouders, opleiders, bestuurders en stakeholders. Persoonlijke en vaak indringende gesprekken, geven ons een inkijk en een goed beeld van de beweegredenen om een toezichthoudende functie te aanvaarden. Het houden van toezicht is inmiddels ontwikkeld met al haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opgaven. Elke maand stelt Delfin Executives 5 vragen aan een toezichthouder.

We spraken Christian Widdershoven, Executive Vice-President bij Arlanxeo en lid van de Raad van Commissarissen van Brightlands Smart Services Campus.

De vijf vragen aan….. Christian Widdershoven

“Geef ruimte om uit te dagen”

Waarom wilde je toezichthouder worden?

Ik werk al bijna mijn hele leven in internationale banen in de chemische industrie waaronder dan nu bij Arlanxeo als ‘jong va Nuujsjtadt’. Dan besef je dat je veel mooie kansen hebt gekregen, hebt benut en dat je ook iets wilt betekenen voor de regio waar je woont. Het is brengen en krijgen. Je brengt je kennis en ervaring uit het bedrijfsleven en je krijgt voldoening. Een mooie combinatie. Zelf had ik interesse om me juist te verdiepen in een sector waar ik niet actief ben zoals de zorg of high-tech. En toen werd ik geattendeerd om de functie van lid RvC bij Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. En, eigenlijk triest, ik wist niet wat ze er deden terwijl wij met onze bedrijven wél op de Britghtlands Campus in Geleen actief zijn. Ik dacht gelijk, met mijn marketingbril, ‘Werk aan de Winkel’. Het is een pracht-campus die nog niet erg bekend is. Een parel met potentie in onze regio! Daar kan ik iets betekenen. Kortom, de combinatie tussen een high-tech-campus, de regio, kennisoverdracht en nieuwsgierigheid kwamen samen.

 

  • Wat is belangrijk in een toezichthoudende rol?

Misschien eerst nog een stap terug. Vóórdat je aan een toezichthouderschap begint, moet je er 100% voor willen gaan. Dat gaat verder dan kennis en kunde. Zelf heb ik er thuis met mijn vrouw en 3 kinderen over gesproken. Mijn vrouw vroeg lachend ‘wanneer wil je dat gaan doen’ en mijn kinderen, in de leeftijd van 10, 15 en 18 jaar vonden het wel spannend. Vooral mijn zoon van 15 vond het wel ‘chill’ dat ik “Tech- Commissaris” werd bij Brightlands. Daar zit ook de kern van het antwoord: weten wat er speelt. Jongeren en high-tech start-ups van deze tijd spreken een andere taal, zijn voortdurend met razendsnelle technologisch ontwikkelingen bezig en daar zit een mooie toekomst voor ons allemaal. Ik ben nu 47 jaar en spreek niet altijd de taal van de jeugd, zeker in deze sector. Zo kunnen we veel van elkaar leren. De doelgroep van Smart Services en ik hebben elkaar veel te bieden. Zij vanuit hun instelling, houding en technologische kennis en ik vanuit bedrijfskundige, business en marketing-ervaring. Dat vult elkaar aan. Juiste dat is belangrijk in een toezichthoudende rol. Elkaar ‘challengen’, uitdagen, ruimte geven voor samenwerking. Niet omdat je het als commissaris beter weet maar omdat je dan samen tot betere beslissingen komt.

 

  • Wat moet morgen direct veranderd worden in toezichthoudend Nederland

Wat echt direct van tafel moet is het ‘beeld’ van de toezichthouder. Ik moet toegeven, ik dacht eerst ook aan het stereotype imago van de toezichthouder in de leren fauteuil met cognac en sigaren. Dat is écht passé. En ja natuurlijk, er zijn nog altijd old-boys maar de wereld is écht veranderd. Nu moeten we doorzetten. Leeftijd is dan ook niet belangrijk, of je nu jong of oud bent, iedereen doet er toe. Het gaat om de juiste houding én werk- en levenservaring. Je moet wel in staat zijn om op het juiste niveau te sparren, informatie te vergaren en beslissingen te nemen. Toezichthoudend Nederland moet verder kijken naar de teamsamenstelling van een Raad. Een divers en gebalanceerd team is belangrijk niet alleen de individuele talenten of competenties van de toezichthouders. Toezicht is belangrijk en laten we het ook eens hardop zeggen: het is ook leuk!

 

  • Wat is belangrijk bij goed toezicht?

Goed toezicht is beslissingen nemen die er toe doen. Informatie vergaren, je nek uit steken, sparren met bestuurders én met anderen. Dat lukt het beste als het team ook zo geformeerd is dat het een afspiegeling van de maatschappij is, een mooie mix. Belangrijk is dat commissarissen zich goed verdiepen in de organisatie, in het businessmodel, in het MT. Veel luisteren, vragen stellen, de context snappen. En dat vergt veel van toezichthouders. Je moet inzicht in die vele aspecten hebben en daar hoort vertrouwen bij. Vertrouwen in je collega toezichthouders, vertrouwen in de bestuurder, vertrouwen in de mensen, in de stakeholders en de organisatie. Ga er maar aan staan! Als je dit voor elkaar krijgt, het winnen van vertrouwen, het krijgen en kunnen beoordelen van de juiste informatie, dan ben je in staat om goed toezicht uit te oefenen.

 

  • Welke tips heb je voor aankomende toezichthouders

Geef je zelf en het team de ruimte om samen te werken. Zorg voor de challenge! Daag dus uit. Denk niet dat je het niet kan. Als je werk- en levenservaring hebt, ga er voor. En dat hoeft niet meteen bij grote multinationals. De hockeyclub, de voetbalclub of de harmonie zijn ook gebaat bij  goed bestuur. Ook dat is een ervaring die niemand je afneemt en belangrijk voor maatschappij en regio is. Het mooie van een functie binnen een  RvT of RvC bij een bedrijf of organisatie is dat je vrij en  onafhankelijk bent. Er is geen dubbele agenda waardoor je in alle vrijheid het beste kunt betekenen voor de organisatie. Het is geen baan waar je misschien vanwege carrièrekansen een bepaalde kant op gaat Het is een nevenfunctie en een hele mooie! Grijp die kans om iets voor de gemeenschap te mogen betekenen als je de mogelijkheid krijgt.

linkedin email telefoon 06 – 461 17 342

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This